Mixujeme – členění barev, binaurální slyšení, stereo rozložení, práce s efekty

Lektor: Ondřej Jirásek

Přednáší na JAMU (elektronické nástroje, studiová praxe, hudební akustika), na VUT obor audio inženýrství, je autorem či spoluautorem cca 12 knih naučných (hudebních, technických – o využití počítačů v hudbě i filmové tvorbě i beletristických), je spoluautorem seriálu Zoufalý aranžér (36 dílů) a Mixy, které bychom měli znát (dosud 18 dílů).

Obsah:

Forma: Workshop  |  Místo: Brno

Přednáška s množstvím praktických cvičení je zaměřena na organizaci barev v rámci stereo báze. Přednášky i cvičení budou probíhat ve Studiu 22, kde má lektor po ruce desítky skladeb nahraných bez (ale i s) přeslechy (leeking), které budou studenti zkoušet na místě míchat. Lektor učí na JAMU i VUT, kde během seminářů pořídil živý záznam většiny akustických instrumentů. Tyto nahrávky budou k dispozici.

Posluchač se naučí

analyzovat instrumentaci skladby, pozná moderní členění témbrů dle průraznosti, rozezná syté a hebké rejstříky, polohy, kde se nástroje nejčastěji maskují, zvládne jak z toho ven, pochopí jak kombinovat akustické a umělé rejstříky.

Posluchač si osvojí

jak funguje binaurální slyšení na základě fyziologických principů, pozná, co je „mixture“ a co „blend“, jak probíhá maskování ve vnitřním uchu – kochleárním labyrintu, jak funguje stereobáze v rovině horizontální (zleva doprava), vertikální (zespoda nahoru) a předo-zadní (časové)

Posluchač zvládne

vyvážit mix v harmoniích, v instrumentaci, v prostoru i v čase, pozná, co pokládáme na střed a jak nástroje na středu vnímáme, co pokládáme na periférie a jak vnímáme okraje sterea, jak dosáhneme požadovaných ingrediencí.

Posluchač bude umět využít efekty pracující

  • s výškou – vibráto, pitch schifer, phaser
  • s délkou – reverb, delay
  • se sílou – kompresor, expander, tremolo, gate
  • s barvou – distortion, fuze, booster
  • Posluchač bude umět Nastavit poměr wet a dry, ovládat obvyklé parametry efektů.

Posluchač vyzkouší

  • smíchat vlastní nahrávku, kterou si přinese
  • smíchat krátké ukázky nejrůznějších nahrávek od lektora
  • míchat desítky nejrůznější stylů – kytarový rock, country, folk, šansón, vážnou hudbu, techno, hip hop ad.

Předpoklady:

Pro účast na kurzu jsou potřebné základy hudební teorie a akustiky.

Absolvent si odnese:

Každý absolvent kurzu si odnese DVD, které bude obsahovat spousty užitečných materiálů.

Termíny:

Dostupné termíny pro tento vzdělávací kurz najdete ve výpisu aktuálních vzdělávacích kurzů.