Akreditované vzdělávací programy (DVPP)

Společnost DISK Multimedia, s.r.o., jíž je vzdělávací centrum Deccart součástí, je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která ji opravňuje k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování pro pedagogické pracovníky v rámci jejich dalšího vzdělávání (DVPP). Vzdělávací činnost je prováděna také ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV).

 

Nabídka vzdělávacích programů v rámci DVPP:

Zpracování hudby na počítači pro učitele – začátečníci

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními prostředky a principy moderního způsobu zpracování hudby, převážně s využitím výpočetní techniky. Účastníci se naučí ovládat potřebná vstupní a výstupní hudební zařízení stejně, jako programy, které tato zařízení využívají pro záznam, úpravy a zpracování hudby. Absolvent získá základní znalosti a obecný přehled o systémech domácích, ale i jednoduchých polo-profesionálních a profesionálních hudebních nahrávacích studií a o způsobu práce v nich.

Detail vzdělávacího kurzu >>>


Zpracování hudby na počítači pro učitele – pokročilí

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit základní znalosti a dovednosti absolventa v oblasti zpracování hudby na počítači tak, aby byl schopen samostatné práce s moderními prostředky a aby využíval standardní postupy při práci v hudebním nahrávacím studiu.

Detail vzdělávacího kurzu >>>


Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními principy činnosti a využitím zpracování hudby na počítači ve formě notového zápisu. V návaznosti na získané vědomosti a dovednosti s prací v programu Sibelius si účastníci kurzu osvojí i metody a formy práce s programem a jeho začleněním do praktické výuky.

Detail vzdělávacího kurzu >>>


Záznam a úpravy hudby pro učitele

Cílem vzdělávacího programu je seznámit absolventa s možnostmi záznamu a úpravy hudby na počítači až po vytvoření hudebního CD nebo MP3. Absolvent – učitel bude znát danou problematiku z pozice své, jako pedagoga i z pohledu studenta, kterého bude umět techniku záznamu naučit.

Detail vzdělávacího kurzu >>>


Práce ve školním nahrávacím studiu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit absolventa se základními činnostmi v školním nahrávacím studiu, aby mohl pořizovat a upravovat záznam sebe samého, jako ukázku pro studenty a také studenty pro jejich sebekontrolu, prezentaci, …

Detail vzdělávacího kurzu >>>


Výuka práce discjockeje (DJ-ing)

Cílem vzdělávacího programu je seznámit absolventa se základními činnostmi discjockeje pro možnost výuky této zajímavé a atraktivní práce s hudbou, která je u studentů velice oblíbená. V podstatě lze využít pro všechny typy škol v rámci jejich hudební výchovy, hudební nauky i v zájmové činnosti.

Detail vzdělávacího kurzu >>>


Kytara a počítač v pedagogické praxi

Cílem vzdělávacího programu je seznámit absolventa se základními činnostmi v školním nahrávacím studiu se specializací na kytaru, aby mohl pořizovat a upravovat záznam sebe samého, jako ukázku pro studenty a také studenty pro jejich sebekontrolu, prezentaci, …

Detail vzdělávacího kurzu >>>


Zpracování grafiky na počítači pomocí programu CorelDraw

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními principy činnosti a využitím zpracování grafiky na počítači pomocí programu CorelDraw. V návaznosti na získané vědomosti a dovednosti s prací v programu CorelDraw si účastníci kurzu osvojí i metody a formy práce s programem a jeho začleněním do praktické výuky.

Detail vzdělávacího kurzu >>>


Kontakt

V případě dotazů či zájmu o kterýkoli z nabízených výukových programů pro DVPP se neváhejte obrátit na našeho kolegu Jaroslava Musila. Velmi rád vám pomůže.