Centrum výuky

Deccart je centrum vzdělávání v oblasti multimediální tvorby, které nabízí různé formy odborných výukových akcí pro všechny zájemce, od začátečníků po profesionály. Kromě pevně stanovených a vypsaných vzdělávacích kurzů nabízí Deccart také možnost sestavení vzdělávací akce na míru dle specifických požadavků nebo uspořádání akce na základě zájmu o konkrétní téma (mimo pevně vypsané kurzy). Obsahově vychází výuka z oblasti audia, grafiky a videa všech dostupných značek.
Tým Deccart je tvořen lektory, specialisty, kteří exkluzivním přístupem k nejnovějším produktům a informacím poskytují nadstandardní vzdělávací služby s využitím moderních multimediálních prostředků a technologií. Mnozí z nich jsou zároveň úspěšnými hudebníky, hudebními skladateli, producenty a zvukovými inženýry, tedy lidmi přímo z praxe.