Akreditace

Společnosti Deccart byly uděleny státními orgány nebo výrobci software/hardware oficiálně následující akreditace a certifikáty:

 

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování (Akreditace 1)
  • k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů (Akreditace 2)

 

 

Certifikáty společnosti SteibergSteinberg certifikované centrum

  • k vzdělávání a podpoře zákazníků firmy Steinberg s cílem pomoci jim získat co nejvíce výsledků z používání produktů Steinberg
  • k podpoře a rozvíjení vědomostních znalostí a dovedností majitelů produktů firmy Steinberg uděleny certifikáty „Certified Training Partner“, „Certified Training Center“