O našich akcích

Výukové centrum Deccart zjišťuje veřejný zájem o vzdělávací akce prostřednictvím položky „Požadavek na vzdělávací akci“. Kromě vypsané nabídky reaguje i na speciální požadavky zájemců prostřednictvím „Akce na míru“. Při potřebném počtu zájemců o určitou vzdělávací akci je vypsán konkrétní termín a místo konání „Aktuální vzdělávací akce“, k dispozici jsou „Vzdělávací centra“. Po uhrazení poplatku se může žadatel „Aktuální vzdělávací akce“ zúčastnit. Absolvent vzdělávací akce může provést „Hodnocení akce“, a pokud úspěšně zvládne „Závěrečný test“, na jeho žádost mu bude vydán a elektronicky zaslán „Certifikát“.

Částku 10% z poplatku za akci lze použít na jako slevu na další vzdělávací akci nebo při nákupu zboží u firmy DISK Multimedia. Dále je možné využít „Poradenství“ lektorů vzdělávacího centra Deccart.

Akce Deccart probíhají podle standardního scénáře. Na našich webových stránkách vždy s předstihem informujeme o připravovaných vzdělávacích akcích. Na základě harmonogramu je vyhlášen termín konkrétní akce. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím našich webových stránek, kde vyplní příslušný formulář. Na základě odeslání vyplněných údajů obdrží e-mailem potvrzení o úspěšné registraci a současně obdrží informace o úhradě účastnického poplatku (bankovní spojení a variabilní symbol platby).

Akce začíná v čas uvedený ve vyhlášené vzdělávací akci na webu, snažte se být dochvilní. Nebudou dlouhé pauzy a prostoje, program se modifikuje tak, abyste si odnesli maximum důležitých informací. Místo konání bude otevřeno již určitou dobu před začátkem akce s možností občerstvení. Je naplánována velká polední přestávka. Akce by měla končit podle časových údajů uvedených ve vyhlášené akci ne webu. Také záleží na četnosti vašich dotazů ve volné diskuzi.

Na žádost může být absolventovi akce vydán certifikát, po úspěšném zvládnutí závěrečného testu, který je součástí vyhlášení akce. V rámci akcí se mohou účastníci detailně seznámit s konkrétními produkty. S sebou si mohou přinést na akci vlastní produkt, se kterým chtějí poradit nebo pomoci s jeho konfigurací. Samozřejmostí je, že si účastníci mohou vzít  i vlastní počítač/notebook s nainstalovaným softwarem, pokud je tento právě tématem. Akce se pořádají v Deccart vzdělávacích centrech, které se budou postupně rozšiřovat.

  • akce pořádané společností Deccart jsou určeny pro všechny z řad zájemců o vzdělávání v oblasti profesionálního audia/videa
  • výuka se týká všech dostupných značek (hardware a software)
  • na základě úspěšného absolvování akce vystavíme účastníkům certifikát
  • certifikace pro školitele a pedagogické pracovníky (s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Tato akreditace opravňuje absolventy akcí k vzdělávání dalších zájemců
  • akce se mohou týkat také rekvalifikací