Ondřej Jirásek

Vystudoval pedagogickou fakultu MU v Brně (český jazyk  a hudební výchova), JAMU (skladbu, teorii hudby). Pracuje jako šéfredaktor AlbatrosMedia, nakladatelství  Edika  (vzdělávací literatura). Externě učí a přednáší na JAMU (elektronické nástroje, studiová praxe, hudební akustika ad.). Je autorem či spoluautorem cca 12 knih naučných (hudebních, technických – o využití počítačů v hudbě i filmové tvorbě i beletristických). Je spoluautorem seriálu Zoufalý aranžér (36 dílů) a Mixy, které bychom měli znát (dosud 12 dílů). Je činný jako hudební režisér i zvukový mistr ve STUDIU 22 (spolu podíl na cca stovce CD). Byl členem uměleckého sdružení Brartstvo i stejnojmenné rockové skupiny. Diriguje Virtual Orchestra (komorní orchestr s elektronickými nástroji). Píše hudbu koncertní, scénickou i filmovou, a to nejrůznějších stylů

Přednáší na JAMU (elektronické nástroje, studiová praxe, hudební akustika ad.), bude přednášet na VUT obor audio inženýrství, je autorem či spoluautorem cca 12 knih naučných (hudebních, technických – o využití počítačů v hudbě i filmové tvorbě i beletristických), je spoluautorem seriálu Zoufalý aranžér (36 dílů) a Mixy, které bychom měli znát (dosud 18 dílů)
Odkaz na stránky …