Václav Vlachý

Václav Vlachý
Václav Vlachý

Václav Vlachý se řadí k předním odborníkům v oboru zvukové techniky – patří k vyhledávaným zvukovým mistrům, se kterými spolupracují tělesa napříč celým hudebním spektrem. Velký podíl jeho zájmu tvoří publikování odborných studií, knih a přednášková činnost.

Je také autorem mnoha, především z kategorie tzv. malých hudebních žánrů. Přes dvě desítky jeho skladeb byly natočeny v Českém rozhlase a některé byly vydány i na hudebních nosičích.

Pod záštitou Českého rozhlasu inicioval a vedl „Praktické kurzy zvukové techniky“, kterými prošlo mnoho účastníků, mnozí z absolventů dnes zastávají významné profesní pozice v různých mediálních institucích.

Během své téměř čtyřicetileté praxe získal bohaté zkušenosti ve většině hudebních žánrů, od rockové a folkové produkce až po jazzové, swingové a dechové orchestry či pěvecké sbory a klasickou hudbu.

Souběžně s činností v nahrávacím studiu se věnuje vedení různých audioseminářů a přednášek. Obzor zkušeností si rozšiřuje i spoluprací s obchodními firmami a prodejci studiové techniky, a to nejen při zvukových testech či odborných seminářích, přednáškách a workshopech, ale také na překladech či při sestavování katalogů produktů vybraných firem.

Od počátku své praxe v nahrávacím studiu se zabývá širokým spektrem témat z oboru zvukové techniky – od mikrofonní a monitorovací techniky až po digitální audiosystémy pro zpracování zvuku.

Spolupracuje s časopisem Muzikus, kde pravidelně vycházejí jeho články a studie i celé tematické seriály. Komplexním souborem jeho působení v oboru studiové audiotechniky se stala kniha s názvem „Praxe zvukové techniky“ (Muzikus, 1995), která krátce po vydání zaujala pozici jednoho ze základních pilířů literatury oboru zvukové režie.