Ondřej Jirásek

Vystudoval pedagogickou fakultu MU v Brně (český jazyk a hudební výchova), JAMU (skladbu, teorii hudby). Je autorem či spoluautorem asi 12 knih naučných (hudebních i technických o využití počítačů v hudbě i filmové tvorbě) i beletristických. Je spoluautorem seriálu Zoufalý aranžér (36 dílů) a Mixy, které bychom měli znát (24 dílů) i desítek článků na DISK Magazínu. Je činný jako hudební režisér i zvukový mistr ve STUDIU ŠKROUPOVA (stovky CD). Byl členem uměleckého sdružení Bratrstvo i stejnojmenné rockové skupiny.

Přednáší na JAMU i na FEKT VUT pro obor audio inženýrství (elektronické nástroje, studiová praxe, akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu ad.). Vede měření hudebních nástrojů (např. klavíry a pianina Petrof), ať se jedná o spektrální analýzu, směrovost ad. Účastní se inovací a vývoje hudebních nástrojů.

Odkaz na stránky …