Dušan Jargaš


Absolvent VUT Brno – elektrotechnika, posléze průmyslový design tamtéž. Různým oblastem akustiky a elektroakustiky se věnuje téměř 20 let, posledních 10 let pak na profesionální úrovni. Získal odbornou praxi v těchto oborech: Konstrukce a vývoj reproduktorů a reprosoustav, Náběr a zpracování zvukových snímků, Stavební a prostorová akustika, Projekční činnost, Návrhy vibroizolačních opatření strojních zařízení.
Je členem AES a ČsAS.
Aktuální činnosti: Vývoj a výroba kompletní sady reprosoustav pro domácí kino, vývoj a výroba high end monitorů pro domácí poslech, vývoj a výroba studiových monitorů
Provedené akustické návrhy: David Koller zkušebna, nahrávací studio Wavedesign Lanškroun, nahrávací studio Sonidos Brno, nahrávací studio Autobus Jihlava – prostorová akustika, nahrávací studio Hojkov u Jihlavy, nahrávací studio Taurus Velká Polom, nahrávací studio a zkušebny Dolní oblast Vítkovice, promítací sály Dolní oblast Vítkovice, řada nahrávacích a zkušebních místností v ZUŠ.
Odborné přenášky: Akustika poslechového prostoru -přednáška pro odborný seminář DISK 2013, Antivibrační opatření -prezentace na jarním akustickém semináři ČsAS 2014.
Znalosti v oborech: Analogový a digitální záznam zvuku, ozvučení živých produkcí v koncertních sálech, kostelích, chrámech i venku, návrh stavební a prostorové akustiky, protihluková a antivibrační opatření.