Skupinové akce

Skupinové akce je možné ještě rozdělit na:

Skupinové prezentační akce – lektor pracuje prezentačním způsobem s využitím projekce,  případně interaktivní tabule. Účastníci nemají v průběhu akce k dispozici techniku nebo program zabezpečený vzdělávacím centrem. Mohou však používat vlastní vybavení, pokud je to technicky a prostorově možné.

Skupinové interaktivní akce – účastníci mají v průběhu vzdělávací akce k dispozici techniku nebo program vzdělávacího centra a pracují souběžně s výkladem a podle instrukcí lektora. V určitých případech lze využít i počítačovou síť a internetové připojení.

Skupinové akce jsou určeny široké veřejnosti a probíhají podle standardního scénáře. Na našich webových stránkách vždy s předstihem informujeme o připravovaných akcích včetně termínu a místa konání. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím našich webových stránek, kde vyplní příslušný formulář. Na základě odeslání vyplněných údajů obdrží e-mailem potvrzení o úspěšné registraci a současně obdrží informace o úhradě účastnického poplatku (bankovní spojení a variabilní symbol platby).

Skupinové akce jsou většinou vícehodinové, někdy i celodenní. Akce jsou řízeny jedním hlavním lektorem, který zodpovídá za příslušné téma a průběh celé akce vůbec. Mohou přednášet i další lektoři na téma, které přímo souvisí s hlavním obsahem akce. Mezi jednotlivými přednáškami jsou krátké přestávky nebo se účastníci domluví s lektory a zorganizuje se pouze jediná polední přestávka na oběd. Po skončení akce mají účastníci možnost individuálně diskutovat s lektory a hosty nad konkrétními tématy.

Na žádost může být absolventovi akce vydán certifikát, po úspěšném zvládnutí závěrečného testu, který je součástí vyhlášení akce. V rámci akcí se mohou účastníci detailně seznámit s konkrétními produkty. S sebou si mohou přinést na akci vlastní produkt, se kterým chtějí poradit nebo pomoci s jeho konfigurací. Samozřejmostí je, že si účastníci mohou vzít  i vlastní počítač/notebook s nainstalovaným softwarem, pokud je tento právě tématem. Akce se pořádají v Deccart vzdělávacích centrech, které se budou postupně rozšiřovat.

V čem spočívá skupinová akce:

 • dopředu vyhlášený termín a místo konání
 • pevná délka akce, která je dána programem
 • omezený počet účastníků daný místem konání
 • místo konání akce vždy v Deccart vzdělávacích centrech
 • možnost předvedení konkrétní techniky
 • předem stanovený obsah akce
 • možnost diskuze s ostatními účastníky

Cílová skupina:

Skupinová akce je určena především těm, kteří si mohou udělat čas v určený den konání, kteří se chtějí setkat v komunitě uživatelů a podělit se o zkušenosti s ostatními účastníky. Dále všem, pro které je možné dopravit se do našich vzdělávacích center. Vhodný je také pro zájemce, kteří potřebují poradit s konkrétním produktem a nemají možnost si vyjednat individuální konzultaci.

Předpoklady a podmínky pro absolvování akce:

 • přihlásit se prostřednictvím registrace na webu Deccart
 • dostavit se v určený den na místo konání akce
 • uhradit účastnický poplatek předem
 • cena akce je stanovena podle tématu a počtu lektorů