Zpracování grafiky na počítači pomocí programu CorelDraw

Obsah podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Základní ovládání grafického programu. Základní funkce a nástroje programu, práce s objekty, texty, obrázky, efekty, vrstvy, křivky, import/export, tisk.

Osnova

 • Seznámení s programem – základní funkce programu, popis prostředí, informace na stavovém řádku, princip ovládání pracovních nástrojů
 • Základní nástroje – výběrová šipka, lupa, kapátko, Objekty – obdélník, elipsa, mnohoúhelník, hvězda, spirála, milimetrový papír, základní tvary, šipky, vývojové diagramy, nápisy, bubliny, malířské techniky, ruční režim
 • Manipulace s objekty – posun; duplikování; transformace; otáčení
 • Výplně objektů – teorie barev; barevné modely RGB, CMYK; výběr barev; vlastnosti přechodu barev; vzorové a texturové výplně; síťová výplň
 • Obrysy objektů – nastavení šířky obrysu; zakončení čáry; další vlastnosti obrysu; Práce se skupinou objektů – zarovnání; rozmístění; seskupení; kombinování; přesné umístění; pravítka; mřížka; vodící linky; přichytávání
 • Text – řetězcový text; odstavcový text; formátování textu; text umístěný na křivku; text uvnitř křivky; tvarování řetězcový text pomocí nástroje Tvar; převedení textu na křivky; použití konverze mezi řádkovým a odstavcovým textem
 • Vložení obrázku – symboly; kliparty; rastrové obrázky
 • Efekty – přechod; kontura; deformace; obálka; vysunutí; stín; perspektiva; PowerClip; čočka
 • Práce s vrstvami – vytvoření; přejmenování; odstranění vrstvy; přesouvání objektů mezi vrstvami
 • Nastavení stránky – velikost; orientace; vkládání; odstraňování; přejmenování; přesun stránky
 • Křivky – Ruční režim; Bezierův režim; Nástroj Tvar
 • Úpravy objektů – Guma a nůž; kombinování a seskupení; sloučení, průnik, oříznutí
 • Import a export; Import – načítání grafických souborů různých typů z jiných programů do CorelDRAW; Export – ukládání do různých typů grafických souborů
 • Tisk – Náhled tisku; Nastavení parametrů pro tisk

Forma

Prezenční, jednodenní seminář

Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními principy činnosti a využitím zpracování grafiky na počítači pomocí programu CorelDraw. V návaznosti na získané vědomosti a dovednosti s prací v programu CorelDraw si účastníci kurzu osvojí i metody a formy práce s programem a jeho začleněním do praktické výuky.

Hodinová dotace

Osm vyučovacích hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Deset účastníků, pedagogové

Plánové místo konání

Školní počítačová učebna nebo jiné vhodné, počítačově vybavené pracoviště

Lektoři

Podrobné informace o kvalifikaci a přehled průběhu praxe najdete v profilu lektora.

Odborný garant

Odborný tým firmy DISK Multimedia s.r.o.

Materiální a technické zabezpečení

Počítačová učebna – nainstalované školené programy na všech počítačích.

Způsob vyhodnocení akce

Závěrečný test získaných znalostí a dovedností


Reference

Školy a vzdělávací instituce, kde jsme toto téma již školili:

 • Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Kontakt

V případě dotazů či zájmu o kurz se neváhejte obrátit na pana Jaroslava Musila. Velmi rád vám pomůže.