Výuka práce discjockeje (DJ-ing)

Obsah podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

DJ-ing obecně, ve škole, fáze DJ-ingu, DJ pracoviště učitele, studenta, analogový, digitální a hybridní DJ-ing, DJ technika a programy, získávání skladeb, autorská práva, prezentace.

Osnova

 • Historie DJingu, druhy stylů hraní podle hudebních žánrů
 • Hudební představení (diskotéka, taneční večer,…)
 • Komponovaný pořad – hudební ukázky s mluveným slovem, moderování,…
 • Hudební ukázky ve škole (hudební výchova, hudební nauka), různé styly – klasická hudba, jazz, taneční hudba,… výuka hudebních nástrojů, ale i dějiny hudby – ukázky z různých historických období
 • Dramatický obor – sestavení hudebního doprovodu ke scéně, včetně ruchů
 • Taneční obor – sestavení hudebního doprovodu pro taneční vystoupení, možnosti úpravy tempa, výuka rytmů, ukázky různých tanečních stylů
 • Fáze DJingu (výběr 1. skladby, spuštění 1. skladby, výběr a příprava 2. Skladby, prolnutí skladeb, spuštění 2. Skladby, výběr a příprava 3. skladby … atd.
 • DJ Pracoviště učitele/studenta
 • Analogový DJing (bez PC), DJ mixpult, zdroj audio signálu (CD, gramofon, MP3 přehrávač, magnetofon, …), sluchátka + PA reproboxy + mikrofon
 • Digitální DJing (s PC), počítač, DJ mixpult (vstup z PC, ale i z CD, MP3, gramofonu, mikrofonu …), HW ovladač (kontroler) nebo HW ovladač+zvuková karta (konzole), DJ software – zdroj audio signálu, přehrávač (2 nebo 4), mixer, sluchátka + PA reproboxy + mikrofon
 • Hybridní DJing, zdrojem zvuku je PC (DJ software), přehrávání je řízeno CD nebo gramofonem s Time Code
 • DJ technika a programy: DJ Mixpult, DJ sluchátka, Reproboxy – Typ PA, Mikrofony – dynamické, Gramofony, CD – obsahují možnost změny tempa (otáček), také i KeyLock pro zachování tóniny při změně tempa. Native Instruments – Traktor – komplet s kontrolerem, Rane Serato DJ, Virtual DJ, Machine – ovladač pro software Machine
 • Push – kontroler bez zvukové karty pro Ableton, Numark – kontrolery
 • Získávání skladeb pro DJské vystoupení (OSA, vinyl shop, Juno, Beatport…), jak a kde získávat hudbu? Autorská práva
 • Prezentace DJe, DJské portfolio, Webová prezentace Dje

Forma

Prezenční, jednodenní seminář a dílna

Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámit absolventa se základními činnostmi discjockeje pro možnost výuky této zajímavé a atraktivní práce s hudbou, která je u studentů velice oblíbená. V podstatě lze využít pro všechny typy škol v rámci jejich hudební výchovy, hudební nauky i v zájmové činnosti.

Hodinová dotace

Osm vyučovacích hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Pět účastníků, hudební pedagogové

Plánové místo konání

Školní počítačová učebna nebo jiné vhodné, počítačově vybavené pracoviště

Lektoři

Podrobné informace o kvalifikaci a přehled průběhu praxe najdete v profilu lektora

Odborný garant

Odborný tým firmy DISK Multimedia s.r.o.

Materiální a technické zabezpečení

Počítačová učebna – nainstalované školené programy na všech počítačích, doplňkový hardware: MIDI klaviatury, sluchátka, mikrofony, … případně i doplňkové zvukové karty.

Způsob vyhodnocení akce

Závěrečný test získaných znalostí a dovedností


Kontakt

V případě dotazů či zájmu o kurz se neváhejte obrátit na pana Jaroslava Musila. Velmi rád vám pomůže.