Základy akustiky

Lektor: Mirek Mužík

Kapelník, skladatel, klávesista a textař, vystudoval Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, obor skladba a HAMU, obor Zvuková tvorba. Na KJJ vyučuje předměty Zvuková praxe, Notační programy, Akustika a Základy zvukové techniky a vede zde předmět Skladatelský seminář. Věnuje se konzultační a poradenské činnosti v oblasti zvukové techniky a realizaci nahrávacích studií.

Obsah:

Forma: Přednáška  |  Místo: Praha

Přednáška představí základní akustické pojmy a principy, které by měl znát každý zvukař.

  • Zvuk jako mechanické vlnění – základní pojmy z fyzikální akustiky (frekvence, kmitání, vlnění, vlnová délka, amplituda, stojaté vlnění, Dopplerův jev, šíření zvuku v různých prostředích, infrazvuk, ultrazvuk, odraz a obtékání zvuku, vlnoplochy, blízké a vzdálené pole zdrojů zvuku a jejich vztahy při mikrofonování.
  • Základy fyziologické akustiky – lidský sluchový orgán, sluchové prahy, křivky stejného slyšení (ISO křivky) – subjektivní vnímání hlasitosti, udávání hlasitosti zvuku – dB, Phon, binaurální slyšení, ochrana a prevence sluchu.
  • Základy hudební akustiky – rozdělení hudebních nástrojů dle vzniku zvuku – excitátor, budič rezonátor, vysvětlení pojmů jako barva zvuku, alikvótní (vyšší harmonická) řada tónů, formanty, tranzienty. Uvedení do vztahu se zkreslením tranzirstory a elektronkami. Obálka zvuku. Ladění hudebních nástrojů, normála ladění, přirozené a temperované ladění a vztah k akustickým hudebním nástrojům.
  • Základy stavební a prostorové akustiky – odraz a pohlcování zvuku, dozvuk, akustické materiály pro úpravu akustiky studií, zkušeben, poslucháren, sálů. Vhodné a nevhodné prostorové uspořádání prostor určených k provozování/poslechu zvuku. Variabilní přizpůsobení akustiky v domácích podmínkách.

Předpoklady:

Pro účast na kurzu je potřebná základní znalost práce s počítačem, základy hudební teorie a akustiky.

Absolvent si odnese:

Každý absolvent kurzu si odnese DVD, které bude obsahovat spousty užitečných materiálů.

Termíny:

Dostupné termíny pro tento vzdělávací kurz najdete ve výpisu aktuálních vzdělávacích kurzů.