Sibelius: Základy počítačové notace

Lektor: Jarek Musil

Praxe v profesionálním nahrávacím studiu, jako zvukový inženýr a hudební režisér. Provádí prezentace a školení především v oblasti využití multimédií v hudební a pedagogické praxi. Je manažerem pro školy a vzdělávání a také produktovým specialistou u firmy DISK Multimedia. Jeho hlavní doménou je notační program Sibelius. Zajišťuje také poradenství k HW a SW jiných značek.

Obsah:

Forma: Workshop  |  Místo: Praha, Brno

Běžná standardní rukopisná notace byla do určité doby jediným způsobem záznamu hudby. Nástupem výpočetní techniky se notace zbavila časově náročného zápisu partitury, provádění oprav gumováním nebo přelepováním, zdlouhavého rozepisování partů atd. Především také došlo k zvýšení čitelnosti notového zápisu a k usnadnění pozdějších úprav, jako transpozice, harmonizace a aranžování. Během vzdělávací akce si postupně osvojíme základy notace na počítači, způsoby psaní not, až po jednoduché formátování partitury a typické výstupní formáty

 • Srovnání ručního a počítačového zpracování hudební notace
 • Seznámení s notačním programem – Sibelius
 • První spuštění, rychlý start, průvodce prvních kroků práce
 • Otevření souboru vzorové partitury
 • Přehrávání partitury, virtuální nástroje, možnosti nastavení výrazu
 • Základní operace pro úpravy partitury
 • Vytváření nové partitury, různé způsoby vkládání not
 • Formátování partitury
 • Možnosti výstupu – tisk partitury, převod na jiný formát
 • Práce s party
 • Využití pomocných funkcí Plug-ins
 • Skenování a rozpoznávání tištěné partitury.

Předpoklady:

Pro účast na kurzu je potřebná základní znalost práce s počítačem, základy hudební teorie a notace.

Absolvent si odnese:

Každý absolvent kurzu si odnese DVD, které bude obsahovat demo verze programu Sibelius a dalších, zpracovávajících hudbu na počítači, metodiky práce s těmito programy, anglicko-český hudebně počítačový slovník, zkratkové klávesy pro ovládání programů a spoustu dalších užitečných materiálů.

Tip od lektora:

Jak zrušit v programu Sibelius 7 techniku hry, výraz,…
————
Zadejte podle typu příkazu: Výraz (Ctrl+E) nebo Technika (Ctrl+T) a napište Natural.

Dostupné termíny pro tento vzdělávací kurz najdete ve výpisu aktuálních vzdělávacích kurzů.