Cubase – Ovládněte nejoblíbenější DAW

Lektor: Milan Vyležík

Profesionál v oboru vzdělávání, školení a konzultací. Provozovatel mobilního audio-video nahrávacího studia, aktivní hudebník a hráč na pražcovou i bezpražcovou baskytaru a klávesové nástroje. Vede hudební kurzy a konzultace programů firmy Steinberg – Cubase a WaveLab – s ukázkami natáčení různých hudebních žánrů, seskupení či nástrojů.

Obsah:

Forma: Workshop  |  Místo: Praha, Brno  |  Více úrovní

Pro začátečníky

Tento kurz je určen uživatelům, kteří se chtějí seznámit s elementárními postupy při práci s Cubase. Jednotlivá témata na sebe logicky navazují a provedou účastníky školení od samého začátku vytvoření projektu přes nastavení spolupráce s audio a MIDI zařízením – zvukovou kartou či jiným zvukovým systémem. Také si popíšeme a prakticky předvedeme využití ovládacích a informačních prvků uživatelského prostředí.

Vezměte si s sebou svoje projekty v Cubase(7)!!!

 • Založení nového projektu – New Project
 • Okno projektu – Project Window
 • Okno inspektora – Inspector
 • Nastavení Audio & MIDI zařízení – Audio & MIDI Setup
 • Nastavení virtuálního studia – VST Connections
 • Nastavení základních vlastností projektu – Project Setup
 • Stopy – Tracks
 • Ovládání Transport Panelu
 • Nastavení a použití krokování a mřížky – Snap & Grid
 • Práce s Lokátory – Locators
 • Stavový řádek – Event Infoline

Pro středně pokročilé

Tento kurz je určen uživatelům, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti použitím pokročilejších nástrojů, možností a funkcí Cubase. Na školení si ukážeme základní práci s mixážním pultem, záznam audia a MIDI, správu souborů v projektu, základy mixáže a export finální nahrávky.
Vezměte si s sebou svoje projekty v Cubase(7)!!!

 • Mixážní pult základy – MixConsole Basics
 • Záznam audia – Recording Audio
 • Reálné a virtuální nástroje – Real & Virtual Instruments (VSTi)
 • Záznam MIDI – MIDI Recording
 • Správa audio-souborů – Managing Audio – Pool
 • Základní editační nástroje – Tools
 • Základní editace audia – Audio Editing
 • Základní editace MIDI – MIDI Editing
 • Stavový řádek – Event Infoline
 • Základní mixáž – Basic Mixing
 • Export finální nahrávky – Mixdown

Pro pokročilé

Tento kurz je určen uživatelům, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti použitím pokročilých nástrojů, možností a funkcí Cubase. Na školení se účastníci seznámí s jednotlivými typy stop, ekvalizací a efektováním, použitím pomůcek jako jsou značky, výpočty tempa, s prací s tempem a automatizací.
Vezměte si s sebou svoje projekty v Cubase(7)!!!

 • Složky – Folder Tracks
 • Skupiny – Group Channels
 • Efekty – Effects Channels
 • Značky – Markers
 • Výpočty BPM – Beat Calculator
 • Stopa pro aranžování – Arranger Track
 • Postupné zesilování/zeslabování, prolínačky – Fades and Crossfades
 • Ekvalizace – EQ
 • Efektování – Effects
 • Práce s tempem – Tempo Track
 • Práce s automatizací – Automation

Předpoklady:

Pro účast na kurzu je potřebná základní znalost práce s počítačem, základy hudební teorie a akustiky.

Absolvent si odnese:

Každý absolvent kurzu si odnese DVD, které bude obsahovat spousty užitečných materiálů.

Tipy od lektora:

Kde se v Cubase provádí výběr zvukové karty a její nastavení?
————
V nabídce Devices, příkaz Device Setup…, volba VST Audio System, rozbalovací roleta ASIO Driver.

Jak mohu v Cubase zjistit tempo skladby?
————
V nabídce Project, příkaz Beat Calculator… nebo nabídce Project, příkaz Tempo Detection…

Kde se v Cubase provádí nastavení vstupů a výstupů?
————
V nabídce Devices, příkaz VST Connections, karty Inputs a Outputs. Pro vyvolání tohoto příkazu je možné použít klávesovou zkratku F4.

Termíny:

Dostupné termíny pro tento vzdělávací kurz najdete ve výpisu aktuálních vzdělávacích kurzů.