Vyberte si z nabídky

Vzdělávací centrum Deccart nabízí široké spektrum vzdělávacích kurzů, pořádaných jak pro skupiny zájemců, tak samozřejmě i jako individuální školení pro jednotlivce.
V následujícím formuláři si můžete vybrat témata, která Vás zajímají, zvolit si obtížnost a formu kurzu.
Na základě formuláře, který od Vás obdržíme, Vás budeme kontaktovat.

Audio - obecně

[+]

Zdroje audio signálu (mikrofony, snímače, elektronické hudební nástroje, audio záznamová zařízení), zpracování audio signálu (efekty, EQ, filtry, amplitudové, fázové a prostorové procesování), analogový/digitální zvuk, MIDI, záznamová technika, reprodukční a pomocná technika, nahrávací studio, práce ve studiu, vytváření kompaktního master audio disku, typické programy pro zpracování hudby na počítači.

[+]

Audio – vstupy/výstupy, MIDI, signálový tok, reálné/virtuální nástroje, analogový/digitální záznam, program pro záznam a úpravy zvuku, nastavení programu pro práci se vstupními/výstupními zařízeními, seznámení s pracovním prostředím, vlastní záznam editační operace, procesní zpracování, efekty, mixování, mastering, restaurování starých nahrávek, archivace, internet a hudba, notační program.

[+]

Základní pojmy z oblasti hudební notace, srovnání ručního a počítačového zpracování hudební notace, nezbytný HW, seznámení s notačním programem, první spuštění, možnosti vstupu, otevření souboru vzorové partitury, přehrávání partitury, virtuální nástroje, nastavení výrazu, základní operace úprav partitury, rozepisování partů, způsoby vytváření nové partitury, formátování partitury, možnosti výstupu, výukové materiály, skenování tištěné partitury.

[+]

MIDI – norma, přirovnání k notovému zápisu, přenos MIDI informací, technické provedení, MIDI soubor – SMF, MIDI formát, port, kanál, MIDI teorie – jména not, zobrazení informace, číselné soustavy, MIDI událost, základní MIDI zprávy, MIDI ovladače, SysEx, General MIDI, GS, XG, MIDI sekvencer, základní operace v MIDI editoru.

[+]

Akustická/elektrická kytara, kytarový tón, časový průběh tónu, signálová cesta, procesní zpracování zvuku kytary, efekty, elektronka/tranzistor, kytarové zesilovače, SW simulace kytarových zesilovačů, efektů, snímání kytary, záznam kytary ve studiu, práce v DAW, typy pomocných kytarových SW

[+]

Reálný/virtuální nástroj, MIDI – základní popis, softwarové syntezátory, samplem, procesory, formáty virtuálních nástrojů, virtuální nástroj samostatně/v DAW, ovládání virtuálního nástroje z MIDI/USB klaviatury, konkrétní typy virtuálních nástrojů, ukázky zvuků, začlenění do DAW, optimalizace systému pro bezproblémový chod a hru v reálném čase.

[+]

Efekt typu Insert/Send, frekvenční procesování – vibrato, Pitch Shifter, Harmonizer, Vokalizer, témbrové procesování - EQ, zkreslovač, dynamické filtry, amplitudové procesování – tremolo, Compressor, Limiter,Expander, Gate, fázové procesování –Phaser, Leslie, Vocal Eliminator, prostorové procesování – Panning, 3D Simulator, Surround, dozvuk, časové procesování – hřebenový filtr, Delay, dynamické zpoždění – Doubling, Chorus, Flanger, časová komprese/expanze, kombinované procesování. Aktivace a nastavení efektů v DAW, mixování, automatizace parametrů efektů, Side-Chain.

[+]

Princip mixování zvuku, obecný popis prvků a parametrů mixážního pultu, živě/ ve studiu, mixážní pulty analogové/digitální, připojení a nastavení digitálního pultu v rámci DAW, záznam, virtuální mixážní pult, ukázka mixáže v DAW, efekty, EQ, automatizace mixování, finální mixáž pro mastering.

[+]

Pojem mastering, masteringový program, časová editace – začátek/konec, eliminace šumu a dalších rušivých elementů, nastavení šířky stereo báze, nastavení ambience, prostoru, EQ, nastavení úrovně hlasitosti, nastavení dynamického rozsahu, expanze/komprese, limitace špiček, vytvoření finální podoby, výstupní formáty, master disk, remastering.

[+]

Základní pojmy (audio, MIDI, analogový/digitální, převodník), vstupy - zdroje audiosignálu (mikrofony, snímače – zapojení, snímání hudebních nástrojů a hlasů, elektronické nástroje, zvuková zařízení), MIDI zdroje (MIDI klaviatury, MIDI kytara, MIDI převodníky), výstupy – poslechová zařízení (poslechové monitory, sluchátka, PA systémy, pasivní/aktivní), zvukové procesory (frekvenční, témbrové – EQ, amplitudové, fázové, prostorové, časové), mixer (analogový, digitální), zvukové karty, záznamová technika (analogová, digitální, HDR), propojení zařízení, kabeláž, akustika. Postup studiové práce: příprava, plán, propojení, synchronizace, záznam, editace, procesní zpracování, efekty, mixování, mastering, finalizace, zálohování a sdílení dat.

[+]

Historie DJingu, napříč hudebními žánry, formy DJingu. Klasický analogový DJing, technika (gramofony, CD a média přehrávače, mixážní pulty, sluchátka), DJské postupy (tři fáze mixu – srovnání rychlosti skladeb, pravidlo první doby, mix), přesahy klasického DJingu (timecode technologie – digitální DJing, živá Scratch show – Live Performance). DJ jako veřejná osoba. Praktické cvičení: pracovní stanice s odborným dohledem, osahání techniky, seznámení s HW technikou a softwarovým vybavením, průprava práce s gramofony, CD přehrávači, mixem, tipy a triky, konzultace, praktické ukázky.

[+]

Historie DJingu, napříč hudebními žánry, formy DJingu. Digitální DJing, technika (MIDI ovladače, software, mixážní pulty, sluchátka), teorie MIDI, DJské postupy (tři fáze mixu, ovladače pro DJing – ovládání přehrávání, efektování, mix prostřednictvím MIDI v DJ software). Kde nakupovat skladby v digitální podobě? Přesahy digitálního DJingu). DJ jako veřejná osoba. Praktické cvičení: pracovní stanice s odborným dohledem, osahání techniky, seznámení s HW technikou a softwarovým vybavením, průprava práce s MIDI ovladači v DJ softwarech, tipy a triky, konzultace, praktické ukázky.

[+]

Historie DJingu, napříč hudebními žánry, formy DJingu. Live Performance, technika (MIDI ovladače, software, hardware), NI Maschine, Ableton + Ableton Push, AKAI MPC. Postupy a workflow při přípravě i samotném Live Performance. Možnosti rozšíření setupu o další nástroje, propojení digitální hudební live produkce s živými nástroji a hudebníky. DJ/Performer jako veřejná osoba. Praktické cvičení: pracovní stanice s odborným dohledem, osahání techniky, seznámení s HW technikou a softwarovým vybavením, průprava práce s MIDI ovladači v DJ softwarech, tipy a triky, konzultace, praktické ukázky.

Audio - programy

[+]

Základní pojmy z oblasti hudební notace, srovnání ručního a počítačového zpracování hudební notace, nezbytný HW, seznámení s notačním programem, první spuštění, možnosti vstupu, otevření souboru vzorové partitury, přehrávání partitury, virtuální nástroje, nastavení výrazu, základní operace úprav partitury, rozepisování partů, způsoby vytváření nové partitury, formátování partitury, možnosti výstupu, výukové materiály, skenování tištěné partitury.

[+]

Nezbytný HW, jeho připojení a nastavení, základní nastavení programu, seznámení s pracovním prostředím, typy stop, záznam, úpravy a zpracování audio/MIDI, virtuální nástroje, efektování, mixování, závěrečná mixáž, export finálního souboru, výstupní formáty.

[+]

Nastavení pracovního prostředí, záznam audio/MIDI, detailní editační práce s audio, MIDI stopou, úprava délky záznamu - Time Stretching, úprava výšky tónu - Pitch Shifting, editace bicí stopy, editace MIDI v klasickém MIDI editoru, ve tvaru textových příkazů, notový zápis, tempo projektu, virtuální nástroje vnitřní/externí, efekty Instert/Send, EQ, další stopy – FX, Arranger, Folder, Group, Marker, Ruler, mixování, automatizace mixáže a efektů, mastering v prostředí Cubase. Tipy & Triky. Řešení častých problémů.

[+]

Optimalizace systému pro práci s Pro Tools. Nastavení pracovního prostředí, záznam audio/MIDI, detailní editační práce s audio, MIDI stopou, úprava délky záznamu - Time Stretching, úprava výšky tónu - Pitch Shifting. Editace MIDI v klasickém MIDI editoru, ve tvaru textových příkazů, notový zápis + propojení se Sieblius. Virtuální nástroje vnitřní/externí, efekty Instert/Send, EQ. Mixování, automatizace mixáže a efektů, mastering v prostředí Pro Tools. Řešení častých problémů.

[+]

Nastavení pracovního prostředí, volba vstupů a výstupů, nastavení českého prostředí. Drag-and-drop funkce. Záznam audio/MIDI, detailní editační práce s audio, MIDI stopou, úprava délky záznamu - Time Stretching, úprava výšky tónu - Pitch Shifting. Editace MIDI v klasickém MIDI editoru. Virtuální nástroje vnitřní/externí, efekty Instert/Send, EQ. Mixování, automatizace mixáže a efektů, mastering. Tipy & Triky. Řešení častých problémů.

[+]

Optimalizace systému pro práci s Logic. Nastavení pracovního prostředí, volba vstupů a výstupů, práce se šablonami. Záznam audio/MIDI, detailní editační práce s audio, MIDI stopou, úprava délky záznamu - Time Stretching, úprava výšky tónu - Pitch Shifting. Editace MIDI v klasickém MIDI editoru (Piano Roll), ve tvaru textových příkazů, notový zápis, tempo projektu. Virtuální nástroje vnitřní/externí, efekty Instert/Send, EQ. Mixování, automatizace mixáže a efektů. Práce s Environment oknem a programování vlastních signálových cest. Tipy & Triky.

[+]

Optimalizace systému pro práci s MainStage. Nastavení pracovního prostředí, volba vstupů a výstupů, práce se šablonami. Použití přednastavených prostředí, tvorba vlastního prostředí. Tvorba vlastních ovladačů a objektů, přiřazování MIDI událostí a řízení aplikace z MIDI. Optimalizace rozsáhlejších projektů.

[+]

Optimalizace systému pro práci s Digital Performer. Nastavení pracovního prostředí, volba vstupů a výstupů. Záznam audio/MIDI, detailní editační práce s audio, MIDI stopou, úprava délky záznamu - Time Stretching, úprava výšky tónu - Pitch Shifting. Editace MIDI v klasickém MIDI editoru, editace MIDI v klasickém MIDI editoru, ve tvaru textových příkazů, notový zápis, tempo projektu. Virtuální nástroje vnitřní/externí, efekty Instert/Send, EQ. Mixování, automatizace mixáže a efektů. Práce se sekvencemi. Zvuk/hudba k videu.

[+]

Požadavky na systém a zařízení, nastavení zvukové karty, CD/DVD, nastavení pracovního prostředí, pracovní okna programu, práce s okny (wave, montage, audio CD, DVD,…) master sekce, měřítka, časový formát, formáty úrovně, předvolby. Postup práce: editace a procesování, přehrávání, záznam, vytváření CD/DVD.

[+]

Základní popis, seznámení s prostředím, nastavení vstupních/výstupních zařízení, Ableton ve studiu/live, děláme desku v Ableton Live, skládáme hudbu pro divadelní představení, film, reklamní spot,…

[+]

Optimalizace systému pro práci s virtuálními nástroji. Spuštění aplikace jako samostatného programu (stand-alone) nebo v prostředí DAW (plug-in). Nastavení zvukových výstupů a MIDI. Ovládání jednotlivých nástrojů a jejich parametrů z MIDI (MIDI Learn funkce). Charakteristika jednotlivých nástrojů balíku Komplete a jejich využití. Seznámení se s prostředím jednotlivých aplikací, načítání továrních zvuků a základy tvorby vlastních uživatelských zvuků. Základy NI Kontakt Script.

[+]

Optimalizace systému pro práci s virtuálními nástroji. Spuštění aplikace jako samostatného programu (stand-alone) nebo v prostředí DAW (plug-in). Nastavení zvukových výstupů a MIDI. Ovládání jednotlivých nástrojů a jejich parametrů, práce s větším počtem nástrojů (kanálů) v jednom prostředí. Načítání továrních zvuků a základy tvorby vlastních uživatelských zvuků. Řešení nejčastějších problémů.

[+]

Optimalizace systému pro práci s virtuálními nástroji. Spuštění aplikace jako samostatného programu (stand-alone) nebo v prostředí DAW (plug-in). Nastavení zvukových výstupů a MIDI. Načítání továrních zvuků a základy tvorby vlastních uživatelských zvuků. Propojení s různými DAW, práce s artikulací, včetně Expression Maps z Cubase a alternativami v jiných DAW. Propojení většího počtu počítačů pomocí Vienna Ensemble Pro. Umístění zvuků do prostoru pomocí Vienna MIR.

[+]

Spuštění aplikace jako samostatného programu (stand-alone) nebo v prostředí DAW (plug-in). Propojení s různými DAW, rychlá integrace ve Studio One. Popis prostředí a funkcí Melodyne. Převod zvuku do MIDI. Omezení vyplývající z aplikování Melodyne na zvukovou stopu.

[+]

Optimalizace systému pro práci s virtuálními nástroji. Spuštění aplikace jako samostatného programu (stand-alone) nebo v prostředí DAW (plug-in). Nastavení zvukových výstupů a MIDI. orientace v prostředí Omnisphere. Načítání továrních zvuků a základy tvorby vlastních uživatelských zvuků. Vrstvení zvuků.

[+]

Optimalizace systému Windows pro práci s hudbou a zvukem v reálném čase. Volba systému. Instalace systému, správa uživatelských účtů. Základní optimalizace systému. Hlubší optimalizace pro perfektní vyladění systému nebo v případě kdy základní optimalizace nestačí. Aspekty ovlivňující výkon počítače. Údržba systému a aktualizace.

[+]

Optimalizace systému Mac OS X pro práci s hudbou a zvukem v reálném čase. Volba systému. Instalace systému, správa uživatelských účtů. Základní optimalizace systému. Hlubší optimalizace pro perfektní vyladění systému nebo v případě kdy základní optimalizace nestačí. Aspekty ovlivňující výkon počítače. Údržba systému a aktualizace. Tipy & Triky.


Audio - zařízení, hardware

[+]

Prostor studia, režie, akustika, interiér, stoly, kabelové rozvody, síťové napájení, odstranění rušení, záložní zdroj. Studiové mikrofony, snímače, předzesilovače, MIDI klaviatury, MIDI kontrolery, MIDI převodníky, zvukové karty, poslechové monitory, sluchátka, studiové digitální mixery, AD/DA převodníky, synchronizace, studiové audio procesory, DSP akcelerátory, digitální konvertory, studiové přehrávače CD/DVD, hardwarová záznamová zařízení, počítač pro studiovou práci, kabely, propojení zařízení, …

[+]

Prostor pódia, akustika, prostor pro zvukaře, propojení s pódiem, síťové napájení, odstranění rušení, zemnící smyčky. Mikrofony, snímače, předzesilovače, ozvučení pódia, odposlechy, PA systém (aktivní/pasivní, zesilovače, výhybky, reproboxy, subwoofery, kabeláž), mixery (analogové/digitální), zvukové procesory, přehrávače CD/DVD, MP3, přenosná hardwarová záznamová zařízení, počítač pro live, světelná technika, řízení, projekční technika, kabely, propojení,…

[+]

Historie, základní principy, pracovní stanice – workstation, základní nastavení nástroje, automatické doprovody, editace zvuků, práce se sekvencerem, ukládání dat, dle požadavku lze provádět výuku konkrétního nástroje, tedy značky a modelu.

[+]

Optimalizace systému pro práci s virtuálními nástroji. Spuštění aplikace jako samostatného programu (stand-alone) nebo v prostředí DAW (plug-in) a v závislosti na to rozdílné programování klaviatury. Výhody/nevýhody programování klaviatury nebo softwaru. Nastavování křivky hlasitosti, včetně omezení dynamiky. Nastavování MIDI kanálů. Volba vysílání různých MIDI kontrolérů pomocí různých ovladačů. Pokročilé funkce pro přímé řízení DAW. Jednosměrná/obousměrná komunikace s DAW.

[+]

Optimalizace systému pro práci s ethernetovým ovladačem. Integrace Avid Artist ovladačů do různých DAW (Nuendo, Cubase, Pro Tools, Logic, Studio One, Digital Performer). Ovládání DAW, použití továrního nastavení. Tvorba vlastních klávesových zkratek a mapování. Ovládání nehudebních aplikací. Ovládání vícero aplikací. Ovládání aplikací z různých počítačů. Řešení častých problémů.

[+]

Základní pojmy z akustiky, akustické veličiny, decibelové stupnice, zvuk, jeho vlastnosti a šíření, rezonance a filtry, fyziologická akustika, akustika exteriéru a interiéru, prostup, absorpce, odraz, difúze, měření akustiky, návrh a řešení akustiky prostoru, materiály pro řešení akustiky, montáž.

Audio - pro školy (vzdělávací akce akreditované MŠMT)

[+]

Zdroje audio signálu, zpracování audio signálu, analogový/digitální zvuk, MIDI, záznamová technika reprodukční a pomocná technika, nahrávací studio, práce ve studiu, vytváření kompaktního master audio disku, typické programy pro zpracování hudby na počítači.

[+]

Audio – vstupy/výstupy, MIDI, signálový tok, virtuální nástroje, analogový záznam – digitální záznam, programy pro záznam a úpravy zvuku, vlastní záznam editační operace, procesní zpracování, mixování, mastering, restaurování starých nahrávek, archivace, internet a hudba, notační programy.

[+]

Základní pojmy z oblasti hudební notace, srovnání ručního a počítačového zpracování hudební notace, seznámení s notačním programem, první spuštění, otevření souboru vzorové partitury, přehrávání partitury, virtuální nástroje, možnosti nastavení výrazu, základní operace úprav partitury, rozepisování partů, vytváření nové partitury, formátování partitury, možnosti výstupu, skenování tištěné partitury.

[+]

Audio – vstupy/výstupy, MIDI, signálový tok, virtuální nástroje, analogový záznam – digitální záznam, Cubase, Sequel - programy pro záznam a úpravy zvuku, vlastní záznam editační operace, procesní zpracování, mixování, mastering, archivace, internet a hudba.

[+]

Historie nahrávání, technika používaná při nahrávání, DAW - digital audio workstation, práce s nahrávacím software, nahrávání, zásady záznamu audio signálu, správa audio stop, MIDI – záznam, úpravy, virtuální nástroje
mix, mastering, autorská práva, jak a kde získávat/vydávat hudbu.

[+]

Historie DJingu, seznámení s gramofony, „Hudební škatulky“, DJské základy, mixpult, efekty, získávání skladeb pro DJské vystoupení, druhy DJingu podle použité techniky (HW, SW), prezentace DJe, DJské portfolio, Webová prezentace DJe, mixtape, booking, label, mastering, konečná úprava nahraného setu, hraní „Back to Back“.

Video

[+]

Propojení počítače a kamery, USB2, FireWire, import digitálního videa do počítače, možnosti převedení klasického videa na digitální, základy střihu videa, export, ukládání a distribuce hotových filmů.

[+]

Úvod do problematiky z oblasti výroby a zpracování filmu, úvod do aplikace, důležitá nastavení aplikace, import videa, střihové postupy, práce s timeline, obrazové a zvukové efekty a filtry, přechodové efekty, renderování, export videa, barevné korekce, titulky, finální úpravy a export.

[+]

Příprava komponentů pro výrobu DVD – fotografie, zvuky, filmy. Základy přípravy DV disku, formát disku, úvodní scéna, hlavní menu. Správa dokumentů pro DVD, vlastnosti připravených dokumentů, kontrola díla, vypálení DVD.

Grafika

[+]

Základní pojmy (rozlišení, RBG, CMYK, bitová hloubka), barevné úpravy fotografií, úpravy fotografií, koláže, retušování fotografií, používání filtrů, výstupy (tisk, export, formáty fotografií a jejich využití).

[+]

Základní principy práce s digitálním fotoaparátem, připojení digitálního fotoaparátu k počítači, instalace potřebného softwarového vybavení, organizování fotografií, základní grafické úpravy, změny velikosti fotografií, archivace fotografií.

[+]

Základní principy práce s jednoduchou vektorovou kresbou, letákem, vizitkou. Získání přehledu o použití jednotlivých grafických prvků při jejich návrhu včetně animovaných obrázků, zásady kompozice obrazu a používání barev.

Doplňující údaje

Obtížnost

Forma

Preferované místo konání akce

Preferovaná doba konání akce

Vaše jméno a příjmení

Váš email
]

Komentář

  • Aktuální vzdělávací kurzy

    Aktuální vzdělávací kurzy

    Připravujeme pro Vás další veřejné vzdělávací kurzy, které budou sestaveny podle vašich požadavků. Chcete-li absolvovat individuální kurz u vás nebo u lektora, kontaktujte nás :-)